Eastron SMARTConnect X835 เพาเวอร์มิเตอร์ Power Meter Digital RS-485 / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

(11) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)