CX-WLTFM / GN Turbine Flow Meter ท่อ 1 นิ้ว มิเตอร์วัดอัตรการไหลน้ำมันแบบใช้แบตเตอรี่ AAA / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

GN Turbine Flow Meter ท่อ 1 นิ้ว มิเตอร์วัดอัตรการไหลน้ำมัน 
  • BSPT/NPT 1"
  • Pressure : 290PSI / 20Bar
  • ความแม่นยำ : ±1%
  •  รองรับอัตราการไหล : 120L/min
  •  การใช้งาน : น้ำ,น้ำมันดีเซล,น้ำมันเบนซิน
  •  แบตเตอรี่ : ขนาดAAA 
  •  การสแตนบายการใช้งาน : 1 ปี (ขึันอยู่กับคุณภาพแบตเตอรี่)
  •  หน้าจอแสดงผล LCD : 5-digit
  •  การนับจำนวนได้สูงสุด : 0.00-9999.9
  •  การนับจำนวนสะสม : 0-99999