ฮีทเตอร์รัดท่อ (Band heater) / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

เป็นฮีทเตอร์ที่ใช่รัดถัง รัดท่อ หรือ วัสดุทรงกระบอก โดยใช้หลักการการนำความร้อนสู่ตัวชิ้นงาน ใช้กับงานอุ่นของเหลวทั่วไปที่มีการแข็งตัวในท่อลำเลียงหรือถังพัก ใช้รักษาอุณหภูมิในท่อส่งน้ำมัน และให้ความร้อนกับเครื่องฉีดพลาสติก ตัวฮีทเตอร์มีทั้งแบบที่หุ้มด้วยเหล็กและสเตนเลส

หมวดหมู่ : ฮีตเตอร์รัดท่อ

-เป็นฮีตเตอร์สำหรับใช้รัดเข้ากับท่อหรือถังทรงกระบอก โดยใช้หลักการนำความร้อน ให้ความร้อนคงที่สม่ำเสมอ
-ตัวฮีตเตอร์มีทั้งแบบหุ้มด้วยเหล็กและสเตนเลสให้เลือกใช้
-การต่อสายใช้งานมีให้เลือกทั้งแบบสายไฟต่อสำเร๊จ และแบบขั้วต่อสายให้เลือกใช้
-สามารถเลือกขนาด, โวลท์, วัตต์ ในการสั่งทำได้ตามต้องการ
-เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่ไม่สามารถให้ความร้อนหรือไม่เหมาะที่จะให้ความร้อนกับวัตถุโดยตรงได้