สายไฟฮีตเตอร์ Heating wires / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

สายไฟฮีตเตอร์เหมาะสำหรับงานที่ต้องการอุ่นหรือรักษาอุณหภูมิในท่อลำเลียงสำหรับงานอุตสาหกรรม หรือ งานในตู้แช่แข็ง

หมวดหมู่ : ฮีตเตอร์สายไฟ

- เป็นแบบ SELF-REGULATING (ไม่ต้องใช้เทอร์โมสตาทควบคุมคุมที่ตัวสายไฟ)
- ที่ตัวสายไฟมีชีลด์หุ้มเพื่อเพิ่มความแข็งแรง  และป้องกัน ความเสียหายที่เกิดจากกระแทกในขณะที่นำไปใช้งาน
- สามารถตัดใช้งานได้ตามความยาวเฉพาะช่วงของวงจรเท่านั้น
- ใช้ในการป้องกันน้ำแข็งเกาะของประตูห้องเย็นที่มีอุณหภูที่ติดลบได้
- ใช้กับงานทั่วไป เช่น อุ่นหรือทำอุณหภูมิของของเหลวที่อยู่ภายในท่อหรือใช้อุ่นกับถัง เช่น อุ่นน้ำมันในท่อลำเลียง