Pre-Order

ออกแบบตู้เครื่องลดค่าไฟฟ้าโรงงาน EV-100A

คุณสมบัติสินค้า:

อย่าเชื่อถ้ายังไม่ได้ลอง / บริการทดลอง เก็บผลค่าไฟ ทำ Repoet ให้ฟรี

EV-100A , เครื่องปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าสำหรับมอเตอร์
ปรับปรุงคลื่นแรงดันและกระแสไฟฟ้าให้เป็นคลื่นบริสุทธิ์ (Pure Sine)  เพื่อลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า
2. ปรับปรุงค่ากำลังไฟฟ้า (Power Factor) ให้สมดุล ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า
3. ลดแรงดันกระชาก (Surge & Spikes)
4. ลดฮาร์มอนิค (Harmonic) ช่วยป้องกันเครื่องจักรในโรงงาน
5. ลดไฟกระชาก (Peak Demand) ช่วยลดค่าไฟฟ้าสูงสูด

อย่าเชื่อถ้ายังไม่ได้ลอง
บริการทดลอง เก็บผลค่าไฟ ทำ Repoet ให้ฟรี