SU7000 IFM เซนเซอร์วัดการไหล (อุลตร้าโซนิกโฟลว์มิเตอร์)/ ย่านการวัด 0...60 ลิตร/นาที / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Flow Meter Magnetic