LR9020 , IFM , เซนเซอร์วัดระดับ/ วัดแบบต่อเนื่อง/ 2 เอ๊าท์พุท: OUT1=IO-Link OUT2=อนาล็อก/ L=100...1,600mm / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : LEVEL Capa