TW2000 เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ifm electronic (efector) Infrared temp sensor/ สวิทชิ่งและอนาล็อกเอ๊าท์พุท/ ย่านการวัด 0...999.5 °C / ราคา

คุณสมบัติสินค้า: