LDH100 , IFM , เซนเซอร์ตรวจสอบคุณภาพของน้ำมัน (ตรวจจับน้ำในน้ำมัน)/ 2 อนาล็อกเอ๊าท์พุท 4...20mA / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : Senser AS-i