เครื่องวัดความแข็ง/โลหะ TH-170, D integrated / ราคา

คุณสมบัติสินค้า: