NDJ-8S เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล , ย่านการวัดความหนืด 1~2,000,000 mPa.S / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

-เครื่องวัดความหนืดของของเหลวแสดงผลด้วยตัวเลขดิจิตอล
-ย่านการวัดความหนืด 1~2,000,000 mPa.S
-ความเที่ยงตรง ±2%
-มีโรเตอร์ 4 เบอร์เพื่อเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน
-มีฟังก์ชันเลือกขนาดโรเตอร์และความเร็วรอบที่เหมาะสมให้อุตโนมัติ เหมาะกับงานที่ไม่ทราบค่า-ความหนืด
-เครื่องจะหยุดหมุนเองเมื่อค่าที่วัดได้มีความเสถียร
-ความเร็วรอบของโรเตอร์ 0.3, 0.6, 1.5, 3, 6, 12, 30, 60 rpm (รอบ/นาที)
-ขนาด 370x325x280 มม.
-น้ำหนัก 6.8 กก.