ออสซิลโลสโคป/ดิจิตอล GDS-207, 70 MHz 2 Ch Visual / ราคา

คุณสมบัติสินค้า: