เครื่องจ่ายไฟ/ดีซี PST-3202 (CE), 2A X2, 5A X1 / ราคา

คุณสมบัติสินค้า: