เฟล็กซิเบิ้ลเซนเซอร์ 8129-03 AC Current up to 3000A (DIA.150mm) / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : E- Power meter