IR100e , IRTEK เทอร์โมมิเตอร์/อินฟราเรด (50:1), -25C ~ 1000C / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

  • IRTEK IR100e
  • ย่านอุณหภูมิ - 25 ถึง 1000 องศาเซลเซียส
  • ความเที่ยงตรง ±0.5% ของค่าที่อ่านได้ หรือ ±1องศาเซลเซียส
  • ปรับค่า Emissivity ได้ตั้งแต่ 0.10 ถึง 1.00
  • ระยะทางต่อขนาดของวัตถุ 50:1