BA-30TA-S , OPTEX เซนเซอร์เทอร์โมมิเตอร์ ตรวจวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ช่วงการวัด 0-500 °C Output 4-20 mA / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

สินค้าสั่งต่างประเทศ 30-45 วัน

Share

Share