MS-7200WC เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้, กระดาษและวัสดุก่อสร้าง / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

#1

Share

Share

MS-7200WC เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้, กระดาษและวัสดุก่อสร้าง

-ย่านการวัด : ไม้  0~75%, วัสดุก่อสร้าง  0.1~2.4%, อุณหภูมิแวดล้อม -40~+70 °C,  ความชื้นสัมพัทธ์  0~100%