HT-776 เครื่องวัดความชื้นและอุณหภูมิ / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

-ความชื้น : ย่านวัด 5-95%RH, ความละเอียด 0.01%RH
-อุณหภูมิ : ย่านวัด 0~50 °C/ 32~122 °F, ความละเอียด 0.01 °C/ 0.01 °F
-Dew Point : ย่านวัด -25.3~+48.9 °C/ -13.5~+120.1 °F, ความละเอียด 0.01 °C/ 0.01 °F