MS-7000 เครื่องวัดความชื้นไม้แบบดิจิตอล / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

MS-7000 เครื่องวัดความชื้นไม้แบบดิจิตอล
วัดความชื้นไม้ได้หลากหลายแบบ มีค่าปรับเทียบในหน่วยความจำมากกว่า 150 ชนิด

-การแสดงผล จอ LCD ขนาด 13 มม. มีขนาดใหญ่ แสดงผลได้ทีละสองค่า
-ย่านการวัดความชื้นไม้  9~30%
-โพร๊บวัด อิเล็กโทรดวัดความชื้นแบบ 2 เข็ม
-มีหน่วยความจำเก็บชนิดของไม้ได้ 9 กลุ่ม
-การวัดความชื้น ใช้อิเล็กโทรดแบบ 2 เข็มในการวัด เพื่อวัดค่าความนำของไม้ แล้วแปลงค่าการอ่านเป็น % ความชื้น