DT-125 / CEM เครื่องวัดความชื้นวัสดุ เปลี่ยนโพรบได้ / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

DT-125 / CEM เครื่องวัดความชื้นวัสดุ เปลี่ยนโพรบได้ Moisture meter วัดความชื้นในไม้และวัสดุก่อสร้าง

Share

Share