DT-128C / CEM เครื่องวัดความชื้น PINLESS MOISTURE METERS / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องวัดความชื้น Pinless Moisture Meters ตอบสนองการวัดรวดเร็ว แม่นยำ มีฟังก์ชั่นการวัด CM% ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน และไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่เหลือน้อย

Share

Share