DT-1700 / CEM เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล TEMPERATURE & HUMIDITY DATALOGGER / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องวัดและบันทึกข้อมูล Temperature & Humidity Datalogger หน่วยความจำภายในบันทึกจุดข้อมูลได้มากถึง 49,000 จุด หน้าจอสี TFT ขนาด 7 นิ้วแสดงถึงจำนวนหน่วยความจำที่เหลือ

Share

Share