DT-8321 / CEM เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น HUMIDITY & TEMPERATURE METER / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องวัดอุณหภูมิ ความชื้น Humidity & Temperature Meter ช่วงการวัด -70 ถึง +30 °C เซ็นเซอร์คุณภาพสูงเหมาะสำหรับการวัดความชื้นต่ำ ตอบสนองรวดเร็ว สามารถบันทึกและถ่ายโอนไปยังพีซีผ่านซอฟต์แวร์

Share

Share