DT-85A / CEM เครื่องวัดเสียง MINI SOUND LEVEL METER / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องวัดเสียง ขนาดเล็ก Mini Sound Level Meter ตัวเครื่องแข็งแรง ตอบสนองการวัดรวดเร็ว วัดเสียงในโรงเรียน การจราจร สำนักงาน ที่ทำงาน และภาย ในบ้าน ฯ

Share

Share