LDM-40 / CEM เครื่องวัดระยะ LASER DISTANCE METER / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องวัดระยะ แบบเลเซอร์ Laser Distance Meter ช่วงการวัด 0.05 ถึง 40 เมตร ความแม่นยำ +/- 1.5 มม.

Share

Share