LDM-70 / CEM เครื่องวัดระยะ LASER DISTANCE METER / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

เครื่องวัดระยะ แบบเลเซอร์ Laser Distance Meter สามารถวัดระยะได้ถึง 70 เมตร มีฟังก์ชั่นการคำนวณปริมาตร

Share

Share