FE-3S เครื่องวัดระดับของเหลวแบบก้านอีเล็คโทรด / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

-ตัวกลาง : ของเหลวที่นำไฟฟ้าได้ ไม่สามารถใช้กับน้ำมันพืช หรือ น้ำมัน
-วัสดุ : ก้านทำจาก สเตนเลส 304 และ 316, หัวอิเล็กโทรดและขั้ว : แบ๊กกาไลท์สีดำ
-จำนวนก้านสูงสุด : 3 ก้าน
-ชนิดของการยึดติดตั้ง : ติดตั้งด้านบนแท้งก์