สินค้าทั้งหมด

(3) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 6,500 ฿ 6,500

(4) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 6,000 ฿ 6,000

(2) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 3,000 ฿ 3,000

(2) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 0 ฿ 0

(2) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 6,500 ฿ 6,500

(4) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 6,000 ฿ 6,000

(1) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 16,000 ฿ 16,000
New
฿ 8,000 ฿ 8,000

() มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 25,000 ฿ 25,000

PH-630 สำหรับวัดค่ากรด-ด่าง / CD-630 สำหรับวัดความนำไฟฟ้า / DO-630 วัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ

฿ 18,000 ฿ 18,000

(1) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 4,500 ฿ 4,500

(1) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 4,500 ฿ 4,500

(3) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 1,000 ฿ 1,000

(1) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 6,000 ฿ 6,000

(1) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี Flash Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 2,500 ฿ 2,500

(1) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 2,500 ฿ 2,500

(3) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 1,500 ฿ 1,500

E3JM-10M4-NN E3JM-10M4T-NN E3JM-10S4-NN E3JM-10S4T-NN E3JM-R4M4 E3JM-R4M4T E3JM-R4S4 E3JM-R4S4T E3JM-DS70M4 E3JM-DS70M4T E3JM-DS70S4 E3JM-DS70S4T E3JM-10M4-G-NN E3JM-10M4T-G-NN E3JM-10S4-G-NN E3JM-10S4T-G-NN E3JM-R4M4-G E3JM-R4S4-G E3JM-R4S4T-G E3JM-DS70M4-G E3JM-DS70M4T-G E3JM-DS70S4-G E3JM-DS70S4T-G E3JM-10M4-NN-US E3JM-10M4T-NN-US E3JM-10S4-NN-US E3JM-10S4T-NN-US E3JM-R4M4-US E3JM-R4M4T-US E3JM-R4S4-US E3JM-R4S4T-US E3JM-DS70M4-US E3JM-DS70M4T-US E3JM-DS70S4-US E3JM-DS70S4T-US

฿ 0 ฿ 0

(1) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 2,800 ฿ 2,800
New

(R1)

฿ 27,000 ฿ 27,000

(1) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 6,000 ฿ 6,000

(1) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 9,000 ฿ 9,000

(2) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 4,000 ฿ 4,000
฿ 300 ฿ 300
฿ 360 ฿ 360

D4NL-1AFA-B / D4NL-2AFA-B / D4NL-4AFA-B / D4NL-1BFA-B / D4NL-2BFA-B / D4NL-4BFA-B / D4NL-1CFA-B / D4NL-2CFA-B / D4NL-4CFA-B / D4NL-1DFA-B / D4NL-2DFA-B / D4NL-4DFA-B / D4NL-1EFA-B / D4NL-2EFA-B *2 / D4NL-4EFA-B *2 / D4NL-1FFA-B / D4NL-2FFA-B *2 / D4NL-4FFA-B *2 / D4NL-1GFA-B / D4NL-2GFA-B *2 / D4NL-4GFA-B *2 / D4NL-1HFA-B / D4NL-2HFA-B *2 / D4NL-4HFA-B *2 / D4NL-1AFG-B / D4NL-2AFG-B / D4NL-4AFG-B / D4NL-1BFG-B / D4NL-2BFG-B / D4NL-4BFG-B / D4NL-1CFG-B / D4NL-2CFG-B / D4NL-4CFG-B / D4NL-1DFG-B / D4NL-2DFG-B / D4NL-4DFG-B / D4NL-1EFG-B / D4NL-2EFG-B *2 / D4NL-4EFG-B *2 / D4NL-1FFG-B / D4NL-2FFG-B *2 / D4NL-4FFG-B *2 / D4NL-1GFG-B / D4NL-2GFG-B *2 / D4NL-4GFG-B *2 / D4NL-1HFG-B / D4NL-2HFG-B *2 / D4NL-4HFG-B *2 / D4NL-1AFA-B4 / D4NL-2AFA-B4 / D4NL-4AFA-B4 / D4NL-1BFA-B4 / D4NL-2BFA-B4 / D4NL-4BFA-B4 / D4NL-1CFA-B4 / D4NL-2CFA-B4 / D4NL-4CFA-B4 / D4NL-1DFA-B4 / D4NL-2DFA-B4 / D4NL-4DFA-B4 / D4NL-1EFA-B4 / D4NL-2EFA-B4 *2 / D4NL-4EFA-B4 *2 / D4NL-1FFA-B4 / D4NL-2FFA-B4 *2 / D4NL-4FFA-B4 *2 / D4NL-1GFA-B4 / D4NL-2GFA-B4 *2 / D4NL-4GFA-B4 *2 / D4NL-1HFA-B4 / D4NL-2HFA-B4 *2 / D4NL-4HFA-B4 *2 / D4NL-1AFG-B4 / D4NL-2AFG-B4 / D4NL-4AFG-B4 / D4NL-1BFG-B4 / D4NL-2BFG-B4 / D4NL-4BFG-B4 / D4NL-1CFG-B4 / D4NL-2CFG-B4 / D4NL-4CFG-B4 / D4NL-1DFG-B4 / D4NL-2DFG-B4 / D4NL-4DFG-B4 / D4NL-1EFG-B4 / D4NL-2EFG-B4 *2 / D4NL-4EFG-B4 *2 / D4NL-1FFG-B4 / D4NL-2FFG-B4 *2 / D4NL-4FFG-B4 *2 / D4NL-1GFG-B4 / D4NL-2GFG-B4 *2 / D4NL-4GFG-B4 *2 / D4NL-1HFG-B4 / D4NL-2HFG-B4 *2 / D4NL-4HFG-B4 *2 / D4NL-2EFA-B-SJ *2 / D4NL-4EFA-B-SJ *2 / D4NL-2FFA-B-SJ *2 / D4NL-4FFA-B-SJ *2 / D4NL-2GFA-B-SJ *2 / D4NL-4GFA-B-SJ *2 / D4NL-2HFA-B-SJ *2 / D4NL-4HFA-B-SJ *2 / D4NL-2EFG-B-SJ *2 / D4NL-4EFG-B-SJ *2 / D4NL-2FFG-B-SJ *2 / D4NL-4FFG-B-SJ *2 / D4NL-2GFG-B-SJ *2 / D4NL-4GFG-B-SJ *2 / D4NL-2HFG-B-SJ *2 / D4NL-4HFG-B-SJ *2

฿ 0 ฿ 0

(1) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 4,500 ฿ 4,500
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้