ฮีตเตอร์รัดท่อ

฿ 0 ฿ 0
฿ 0 ฿ 0

เป็นฮีทเตอร์ที่ใช่รัดถัง รัดท่อ หรือ วัสดุทรงกระบอก โดยใช้หลักการการนำความร้อนสู่ตัวชิ้นงาน ใช้กับงานอุ่นของเหลวทั่วไปที่มีการแข็งตัวในท่อลำเลียงหรือถังพัก ใช้รักษาอุณหภูมิในท่อส่งน้ำมัน และให้ความร้อนกับเครื่องฉีดพลาสติก ตัวฮีทเตอร์มีทั้งแบบที่หุ้มด้วยเหล็กและสเตนเลส

฿ 0 ฿ 0