ฮีตเตอร์แผ่น

ฮีตเตอร์แผ่นใช้กับเครื่องบรรจุหีบห่อ หรือเตาอบ โดยให้ความร้อนกับวัสดุผิบเรียบ โดยการยึดติดให้แน่นโดยใช้น๊อตไขให้ติดแน่น หรือใช้แผ่นหรือแท่งโลหะช่วยรัดให้แน่น

฿ 0 ฿ 0