E ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า (CT)

(3) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 3,500 ฿ 3,500

(2) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 1,100 ฿ 1,100

(3) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 3,000 ฿ 3,000

(3) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 1,600 ฿ 1,600

- KEPLER รุ่น KCTS-23 Series (100/5A ~ 300/5A) - KEPLER รุ่น KCTS-58 Series (400/5A ~ 800/5A) - KEPLER รุ่น KCTS-812 Series (1000/5A ~ 1500/5A) - KEPLER รุ่น KCTS-816 Series (2000/5A ~ 5000/5A) - KEPLER รุ่น KCTP-23 Series (100/5A ~ 300/5A)  - KEPLER รุ่น KCTP-58 Series (400/5A ~ 800/5A)  - KEPLER รุ่น KCTP-812 Series (1000/5A ~ 1500/5A)  - KEPLER รุ่น KCTP-816 Series (2000/5A ~ 5000/5A)

฿ 0 ฿ 0
New

IMARI IM-CT1/ IM-CT2/ IM-CT3 / SC-3400-1 / SC-2100-1 / SC-3211-1 / (50/1A, 100/1A, 150/5A, 200/5A, 300/5A, 400/5A, 500/5A)

฿ 800 ฿ 800

IMARI IM-CT23 / IM-CT58 / IM-CT812 / IM-CT816 : 100/5A, 150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A, 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A, 1000/5A, 1250/5A, 1500/5A, 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 4000/5A

฿ 0 ฿ 0

RMCT-23 : 100/5A, 150/5A, 200/5A, 250/5A, 300/5A , RMCT-58 : 400/5A, 500/5A, 600/5A, 800/5A , RMCT-812 : 1000/5A, 1250/5A, 1500/5A , RMCT-816 : 2000/5A, 2500/5A, 3000/5A, 4000/5A, 5000/5A, 6000/5A ,

฿ 0 ฿ 0

(3) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 2,000 ฿ 2,000

(6) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 800 ฿ 800

(21) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 800 ฿ 800

(16) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 800 ฿ 800

(20) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 800 ฿ 800

(7) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 800 ฿ 800

(9) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี FLASH Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)

฿ 1,100 ฿ 1,100

(3) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี Kerry / รับประกันสินค้า 1 ปี

฿ 700 ฿ 700
฿ 0 ฿ 0