V เครื่องวัดความเค็มในน้ำ

เครี่องวัดความเค็ม เครื่องวัดเกลือ Salt Meter ในน้ำทะเล น้ำเลี้ยงปลา น้ำกร่อย สำหรับการเพาะปลูกต่างๆ เพื่อดูค่าความเค็มของน้ำก่อนใช้งาน ช่วงวัดสูงสุด 70 ppt ( 7% )

฿ 0 ฿ 0