ให้เช่าเครื่องวัดความหนืด Viscometer NDJ-4S

ย่านการวัดความหนืด 1~2,000,000 mPa.S / ความเที่ยงตรง ±2%

฿ 5,000 ฿ 5,000