SIEMENS SITRANS FST 020 (FIXED TYPE) มิเตอร์วัดการไหล / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

  • ย่านการปรับตั้งการไหล : +/-12 m/s สองทิศทาง
  • ขนาดท่อ : 0.5”~240"
  • ความเที่ยงตรง : +/-1 ...2 % ของการไหล
  • เอ๊าท์พุท : กระแส : 4~20mA DC 1 ชุด, พัลซ์ : Optically isolated transistor 10 mA
  • อุณหภูมิสูงสุดของของเหลว : 120 องศา C (รุ่นมาตรฐาน), 230 องศา C (สั่งพิเศษ)
  • ระดับการป้องฝุ่นและน้ำ :IP65
  • หน่วยความจำในการเก็บข้อมูล: 1 Mbyte C