MS2203 แคล้มป์พาวเวอร์มิเตอร์ Digital Power Clamp Meter / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

(2) มีสินค้าพร้อมส่ง / จัดส่งฟรี Flash Express / รับประกันสินค้า 1 ปี (จากการใช้งานที่ถูกต้อง ตามคู่มือ)


ค่าสอบเทียบ ISO-17025 @ 2,000.-