NDJ-1 เครื่องวัดความหนืดของเหลวแบบอนาล็อก ROTATIONAL VISCOMETER / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : สินค้าใหม่ NEW

NDJ-1 เครื่องวัดความหนืดของของเหลวแบบอนาล็อก

-การแสดงค่าแบบอนาล็อก
-ย่านการวัดความหนืด : 10~100,000 mPa.S.
-ความเร็วรอบโรเตอร์(รอบ/นาที) : 6, 12, 30, 60 rpm
-ความเที่ยงตรงในการวัด : +/-5% (ของเหลวแบบ Newtonian ที่ความหนืดต่ำ)
-ขนาด : 300 x 300 x 450 มม.

-ROTATIONAL VISCOMETER เป็นมิเตอร์วัดความหนืด ใช้สำหรับการวัดแรงต้านทาน เนื่องจากความหนืด และความหนืดสัมพัทธ์ของของเหลว
-มีโรเตอร์ถึง 4 ขนาด คือ เบอร์ 1 ถึง 4 สำหรับการใช้งานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความหนืด และความหนืดสัมพัทธ์ของของเหลว
-มีโครงกันโรเตอร์(Protective rack) เพื่อควบคุมการวัดให้ได้ผลคงที่และป้องกันโรเตอร์ถูกกระทบ