CJ1W AD041 V1 SL / ออมรอน พีแอลซี / CJ1W-AD041-V1 Omron PLC Expansion Module Input 4 Input, 5 V dc 90 x 31 x 65 mm / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : สินค้าใหม่ NEW PLC OMRON