6305-00 , KYORITSU พาวเวอร์มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า 1 เฟส 3 เฟส / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : E- Power meter

- ครอบคลุมการตรวจวัด การบันทึก และการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ของระบบ 1 เฟสและระบบ 3 เฟส
- วัดค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า เพาเวอร์แฟคเตอร์ และความถี่
- วิเคราะห์กำลังไฟฟ้า (ค่ากำลังไฟฟ้าแท้จริง (Active Power) ค่ากำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power) ค่ากำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Reactive Power) ) 
- วิเคราะห์พลังงาน (ค่าพลังงานแท้จริง (Active Power) ค่าพลังงานปรากฏ (Apparent Power) ค่าพลังงานรีแอกทีฟ (Reactive Power) ) 
- ความแม่นยำของค่ากำลังไฟฟ้าแท้จริง ±0.3%rdg±0.2%f.s.
- มีฟังก์ชันตรวจสอบการต่อสายไฟโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการต่อสายไฟไม่ถูก ต้อง
- ความจุของหน่วยความจำขนาดใหญ่ (2 กิกะไบต์) โดยใช้อินเทอร์เฟสของการ์ด SD ที่ติดตั้งไว้ภายใน
- วัดค่าระยะไกลและเรียลไทม์ได้โดยใช้โปรแกรมแอนดรอยด์
- มีซอฟต์แวร์วินโดว์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการตั้งค่าผ่านพอร์ท USB หรือ บลูทูธ
- วัดค่าพร้อมกันระหว่างเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า รุ่น KEW6305 สองเครื่องได้
- แคล้มป์เซนเซอร์ที่สามารถเลือกได้หลากหลายทำให้สามารถเลือกได้ตั้งแต่ 0.1A ถึง 3000A
- เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าจะจำแนกประเภทของแคล้มป์เซนเซอร์ที่เชื่อมต่อได้โดย อัตโนมัติ