เซนเซอร์/วัดอุณหภูมิ IN3000 (10:1) 0-120C TYPE K

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share