FG-8 สวิทช์ลูกลอยเคเบิ้ล 5 เมตร (Float switch - Cable) / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

หมวดหมู่ : LEVEL ลูกลอยแบบสาย

รุ่น FG-8
- สวิทช์แบบปรอท มีความเที่ยงตรงสูง
- หน้าคอนแทคทนกระแสได้ 2A/110V AC
- ใช้ไฟ 12-24VDC
- ทนอุณหภูมิ 50 C
- ลูกลอยพลาสติก ABS, สายเคเบิ้ล PVC
- ความยาวสายเลือกได้ตามต้องการ