ITC-30 : กล้องถ่ายภาพความร้อน ย่าน -20...300 C / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

-ย่านการวัดอุณหภูมิ -20~+300C (-4~+572F)
-จอแสดงผล 3.2 นิ้ว แสดงภาพความร้อนด้วยความละเอียด 220x160 pixels
-แสดงสีของภาพได้ 5 แบบ
-ปรับภาพอินฟราเรดซ้อนภาพจริงได้ 25% ต่อ step
-บันทึกเก็บภาพเป็นไฟล์ JPG