NDJ-5S เครื่องวัดความหนืดแบบดิจิตอล / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

-เครื่องวัดความหนืดของของเหลวแสดงผลด้วยตัวเลขดิจิตอล
-ย่านการวัดความหนืด 1~100,000 mPa.S
-ความเที่ยงตรง ±2%
-มีโรเตอร์ 4 เบอร์เพื่อเลือกให้เหมาะกับการใช้งาน
-มีฟังก์ชันเลือกขนาดโรเตอร์และความเร็วรอบที่เหมาะสมให้อุตโนมัติ เหมาะกับงานที่ไม่ทราบค่าความหนืด
-เครื่องจะหยุดหมุนเองเมื่อค่าที่วัดได้มีความเสถียร
-ความเร็วรอบของโรเตอร์ 6rpm, 12rpm, 30rpm, 60rpm (รอบ/นาที)
-ขนาด 370x325x280 มม.
-น้ำหนัก 6.8 กก.