DP-89 เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

DP-89 เทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรด

-วัดอุณหภูมิโดยไม่สัมผัสกับวัตถุ ได้สูงถึง 1000 °C (1832 °F)
-วัดอุณหภูมิโดยใช้เทอร์โมคัพเปิ้ล Type K ได้สูงสุด1400 °C
-ด้วยลำแสงเลเซอร์ชี้เป้าแบบคู่ ทำให้เล็งเป้าหมายได้ง่าย
-เลือกหน่วยการวัดเป็น ˚C หรือ ˚F ก็ได้
-ระยะห่างต่อขนาดของจุดตรวจวัด : 50 : 1
-บันทึกค่าสูงสุด, ค่าต่ำสุด, ค่าความแตกต่าง, ค่าเฉลี่ยในตัวเครื่องได้
-มีโหมดการล็อก สำหรับล็อกค่าที่วัดได้บน หน้าจอ
-มีหน่วยความจำเก็บค่าการวัดล่าสุด
-มีการเตือนอุณหภูมิสูง-ต่ำด้วยเสียง
-ปรับค่า emissivity ได้ตั้งแต่ 0.1~1.0