TH-02C มิเตอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบอิเล็กทรอนิกส์ / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

Share

Share

-เป็นเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ และนาฬิกาในตัวเดียวกัน
-ย่านการวัด : อุณหภูมิ : 0~50 °C (32~120 °F), ความชื้น 10%~90%RH
-ความละเอียด : อุณหภูมิ 0.1 °C (0.1 °F), ความชื้น 1%RH