DT-3809 / CEM เครื่องวัดแสง DIGITAL LED LIGHT METER / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

(R1) เครื่องวัดแสง Digital LED Light Meter จอแสดงผล LCD ขนาดใหญ่พร้อมแสงพื้นหลัง มีฟังก์ชั่นแสดงแบตเตอรี่ต่ำ อัตราการวัด 2.5 ครั้งต่อวินาที เลือกหน่วยการวัดเป็น Lux หรือ FC ได้

Share

Share