ให้เช่า วัดค่าพลังงานไฟฟ้าพร้อมบันทึกค่า Power Meters Analyzer TES-3600N

อัตราค่าบริการสำหรับบริการวัด / 1 ชั่วโมง ราคา 5,000 บาท / 4 ชั่วโมง  ราคา 10,000 บาท / 8 ชั่วโมง  ราคา 15,000 บาท

฿ 5,000 ฿ 5,000