PI2798 เซนเซอร์วัดความดัน/ -12.4...250mbar/ 2 เอ๊าท์พุท: OUT1=สวิทชิ่ง OUT2=สวิทชิ่งหรืออนาล็อก / ราคา

คุณสมบัติสินค้า:

Share

หมวดหมู่ : Pressure Transmitter

Share